Pravidla Terénního programu

 

Pracovník si je vědom toho, že v rámci terénní práce vstupuje do klientova prostoru, kde platí převážně klientova pravidla. Přesto jsou však jisté pevné meze, jejichž překročení vede minimálně k ukončení daného kontaktu, případně může při závažnějším porušení vést k ukončení poskytování služby či i ohlášení na policii (např. agresivní projevy).

Základní pravidla:

Bez násilí – klient nesmí být vůči pracovníkovi agresivní, a to jak psychicky, tak i fyzicky (postrkování, narážky, nadávky apod.).

Bez distribuce – klient se má vyvarovat distribuce drog při kontaktu s pracovníkem.

Bez krimi keců – v přítomnosti pracovníka je zakázáno vést řeči v souvislosti s činností podléhající oznamovací a ohlašovací povinnosti pracovníků.

Pracovník má právo při porušení pravidel ukončit daný kontakt s klientem. Další postup (sankce) se projednává s vedoucím a na poradě týmu. 

Možné sankce:
   - odepření přístupu k některým službám až na 3 měsíce
    - udělení výjimečného trestu: odepření přístupu ke všem službám a to maximálně po dobu 6 měsíců (ukončení smlouvy)

Ve všech případech má klient nadále možnost využívat minimálně výměnný program a krizovou intervenci. V případě ukončení smlouvy je klient odkázán na jiné vhodné služby.