Centrum primární prevence

 

Poslání

Posláním CPP je realizovat v regionu Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod dlouhodobé, návazné programy primární prevence, a tím přispívat k připravenosti dětí a mládeže k zodpovědnému rozhodování.

Cílem programů školské všeobecné primární prevence je předcházet vzniku rizikového chování primárně ve věkové skupině 6-18 let. Snahou je poskytnout školám a školským zařízením kontinuální práci se třídou během celé docházky s cílem zaměřit se na co nejširší oblast problémů a témat, což se díky deseti propracovaným programům s různými tématy daří.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou žáci základních, středních škol a mimo školních zařízení.

Mezi sekundární cílovou skupinu patří učitelé, školní metodik prevence, rodiče a široká veřejnost.