Centrum primární prevence

Jsme zařízení poskytující komplexní a dlouhodobé programy primární prevence rizikového chování v třídních kolektivech ZŠ a SŠ v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod

Motto:

"Všechny cesty vedou k prevenci a my dobře víme, jak je důležité, když přijde ve správný čas.“       

„Prevence je směr, který nikdy nespí, rozvíjí se
a ovlivňuje životy mnoha mladých lidí, nabízí pomocnou ruku
a ukazuje novou cestu."

 

Primární prevence je soubor činností vykonávaných odbornými lektory mezi žáky, který má za cíl vést k odpovědnému rozhodování a předcházet vzniku nežádoucích sociálních jevů.

Cílem naší práce je setkávání s dětmi a mladými lidmi, vytvoření prostředí důvěry, kde je možné komunikovat s nimi o jejich problémech i radostech. 

Poslání Centra primární prevence Spektrum
Podporujeme připravenost dětí a mládeže na Žďársku a Havlíčkobrodsku v zodpovědném chování a tím jim pomáháme hledat východiska ze složitých životních situací.