Dokumenty Kontaktního centra

Certifikát Kontaktního centra 2018 - 2022

Postup pro podávání stížností, připomínek či podnětů

Etický kodex pro pracovníky Kontaktního a poradenského centra

Listina práv klienta

Leták pro rodiče a další blízké osoby uživatele

Program pro školy - seznámení s činností a službami Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky

Dokumenty týkající se návykových látek

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2016 - www.drogy-info.cz
Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR - www.drogy-info.cz
Strategie a plány v oblasti drogové problematiky - www.drogy-info.cz
Národní strategie protidrogové politiky 2010 - 2018 (.pdf)