Jak nám můžete pomoci

Velmi si vážíme jakékoliv podpory a pomoci, která v konečném důsledku přispěje lidem, pro které jsou naše služby určené. Našim klientům.

Morální pomoc

 • Dáte najevo spokojenost s našimi službami. A to tak, že to řeknete či napíšete nám či lidem ve svém okolí.
 • Budete své okolí informovat o našich službách, aktivitách.
 • Sdělíte nám svoje náměty, připomínky. Je pro nás velmi důležité znát názory lidí okolo nás a to i ty negativní. Napomáhají nám k tomu dělat služby lépe.
 • Umístíte si na své webové stránky odkaz na náš web www.spektrum.kolping.cz
   

Finanční pomoc

Finanční dar můžete poskytnout na číslo účtu 103839765/0300 (ČSOB Žďár nad Sázavou) nebo hotově do pokladny v kanceláři Kolpingova díla ČR z.s., nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou.
Váš dar si můžete odečíst z daňového základu. Potvrzení Vám rádi vystavíme. Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně.


Materiální pomoc

 • materiál k provozu služeb, jde především o kancelářské potřeby a vybavení (papíry pro tisk, tonery, pořadače apod.), zdravotnický materiál
 • materiál spojený s prezentačními materiály (barevné tiskové podklady)
 • pomoc Vaším vlastním časem a zkušenostmi
 • dobrovolnickou činností - uvítáme pomoc při nárazových akcích
 • použité oblečení, obuv a knihy
 • hračky pro děti (ve věku 1 - 10 let)

 

Jakýkoli z těchto typů pomoci je pro nás a naši práci důležitý. Děkujeme!