Nabídka služeb Terénního programu

 

kontaktní práce: navázání kontaktu s klientem a utváření vzájemné důvěry, zjištění klientovy současné životní situace a jeho potřeb

zdravotní ošetření - základní zdravotní ošetření a poskytnutí zdravotního materiálu, neodkladná první pomoc

testování - testy na infekční nemoci (HIV, žloutenku typu B a C, syfilis), těhotenské testy 

výměnný program - výměna injekčních stříkaček, poskytnutí dalšího zdravotního materiálu pro bezpečnější aplikaci drogy (filtry, dezinfekční tampony, voda, kapsle, šňupátka, náplasti.... a navíc ještě kondomy, vitamíny, masti), bezpečná likvidace použitých stříkaček

informační servis - informace z nejrůznějších oblastí (zdravotní, sociální, právní, bezpečnější užívání drog, prevence rizikového sexuálního chování apod.)

poradenství - provázení při řešení aktuální situace klienta v celé řadě oblastí - hledání zaměstnání a bydlení, vyřizování sociálních dávek, osobních dokladů, dluhů a exekucí, kontaktu s úřady, soudy, v oblasti vztahů, užívání drog,  atp.

odkaz a zprostředkování - předání kontaktů a informací o dalších zařízeních, insitucích (úřady, sociální služby, zdravotní služby, léčebná zařízení), případně zprostředkování kontaktu s nimi

asistence - doprovod do institucí, léčebných zařízení, zdravotních služeb, sociálních služeb, úřady atp., v případě zájmu klienta spolupráce či pomoc v jednání s nimi

krizová intervence - prvotní pomoc v akutní krizové situaci (rozchod s partnerem, ztráta bydlení, akutní problém s užíváním návykových látek, apod.), telefonicky i osobně

poradenství pro rodiče a blízké - zmapování současné situace, poskytnutí informací, podpora v obtížné situaci, uvědomění si vlastních možností a kompetencí, určené pro osoby blízké uživateli (rodiče, partneři, přátelé, další příbuzní). 

korespondenční služba - forma kontaktu s klientem ve výkonu trstu odnětí svobody prostřednictvím dopisování

sběr injekčního materiálu - jde o bezpečnou likvidaci volně pohozeného injekčního materiálu, je vítáno každé upozornění na odhozený injekční materiál (na 777 816 722, kackozr@kolping.cz)