Odkazy na další odborníky a instituce

Linky pomoci

- Linka důvěry STŘED (Třebíč) - www.stred.info - 775223311, po-ne 9-21 linkaduvery@stred.info , chat: www.elinka.iporadna.cz

                                   

- Linka psychopomoci - www.capz.cz/linka-psychopomoci - 224214214, 777783146 (v pracovní den od 9 do 21 hodin), chat.
- Intervenční centrum kraje Vysočina – 567 215 532, 606 520 546, ic.vysocina@volny.cz – ohrožení    domácím násilím
- Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem domácího násilí) - www.bkb.cz - 251 511 313
- Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem kriminality) - www.bkb.cz - 257 317 110

- Rodičovská linka - www.linkabezpeci.cz - 840 111 234, 606 021 021, po-čt 13-19, pá 9-15
- Linka právní pomoci – 777 800 002 - právní problém v oblasti vztahů mezi rodiči a dětmi, v oblasti pěstounské péče, osvojení dítěte, dítěte v ústavní výchově či si nevíte rady ohledně trestného činu spáchaného na dítěti, st: 14:00-18:00
- Linka bezpečí  - www.linkabezpeci.cz - 116 111, 800 155 555 - nepřetržitě
- Linka vzkaz domů – 800 111 113, pro děti a mladé lidi na útěku z domova nebo ústavu 8-22
(aktualizace 3_2014)
 

Poradenské a informační weby zaměřené na problematiku návykových látek

www.koncimshulenim.cz - web pražského Sananimu týkající se hulení (marihuany)
www.hazardni-hrani.cz - Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní
www.benzo.cz - benzodiazepinová poradna
www.edekontaminace.cz - oblíbený časopis uživatelů drog v elektronické podobě
www.drogy-info.cz Info a mapa pomoci (adresář: Kontaktní centra, Detoxifikace, Psychiatrické léčebny, Terapeutické komunity, Doléčovací centra, atd.)
www.drogovaporadna.cz
www.odrogach.cz
www.drogy.net

Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou

www.zdarns.cz
(např. Probační a mediační služba, OS Ječmínek, Azylový dům pro muže, Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Ponorka – centrum prevence, Psychocentrum – manželská a rodinná poradna a další).

www.spektrum0.webnode.cz - Interní web Spektra obsahující odkazy na instituce a odborníky v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

Další organizace, se kterými spolupracujeme

Kontaktní centra regionu
www.charitajihlava.cz
www.kcentrumnoe.cz

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

www.ponorka.ecn.cz
www.nadosah-cp.cz
www.sdruzeninovemesto.cz

Terapeutická komunita Sejřek
www.tksejrek.kolping.cz

Další spolupracující organizace Žďársko

www.pmscr.cz
www.os-jecminek.cz
www.zdar.charita.cz
www.psychocentrum.cz
www.poliklinikazr.cz
www.nnm.cz
www.portal.mpsv.cz
www.portal.justice.cz
www.batyskaf.net
www.rozhodnisesam.noveveseli.cz
http://pprch-zdar.webnode.cz/

Další organizace mimo region

www.sance.chrudim.cz

www.stred.info.cz
www.podaneruce.cz
www.streetwork.cz
www.adiktologie.cz
www.sananim.cz
www.asociace.org


Zřizovatel Spektra

www.kolping.cz