Pravidla Kontaktního centra

Pravidla pro provoz Kontaktního centra a zajištění minimálního bezpečí pro klienty i pracovníky.

Pravidla jsou platná pro všechny osoby pohybující se v KPC Spektrum.

§ 1. Žádný drogy: zákaz jakékoliv manipulace, distribuce, či aplikace nelegálních návykovch látek a alkoholu.

§ 2. Žádný násilí: zákaz jakékoliv formy fyzické či slovní agrese vůči praovníkům a klientům.

§ 3. Žádný zbraně: zákaz vstupu se zbraní.

§ 4. Žádný čórky: zákaz krádeže a ničení majetku Káčka, pracovníků a klientů.

§ 5. Žádný sex: zákaz veškerých sexuálních aktivit.

§ 6. Žádný mimoni: když jsi mimo zůstaň mimo: přístup do káčka mají pouze ti, kterým aktuální intoxikace nebrání v komunikaci.

§ 7. Žádný krimi-kecy: zákaz vést řeši v souvislosti s činností podléhající trestní odpovědnosti.

§ 8. Hodina stačí: kontaktní místnost může klient využívat 1x denně maximálně po dobu 1 hodiny.

§ 9. Šest a dost: kapacita Kontaktní místnosti je 6 klientů (pokud dojde k překročení kapacity, má pracovník právo dočasně odepřít pobyt v Kontaktní místnosti).

SANKCE
Při porušení pravidel je možné klienta okamžitě vykázat z prostor KPC.
O délce a formě další sankcí rozhoduje tým pracovníků KPC.

Možné sankce:
   - odepření přístupu do Kontaktní místnosti až na 3 měsíce
   - odepření přístupu k některým službám až na 3 měsíce
  - udělení výjimečného trestu: odepření přístupu ke všem službám Kontaktního centra a to maximálně po dobu 6 měsíců  

Ve všech případech má klient nadále možnost využívat minimálně výměnný program a krizovou intervenci. V případě ukončení smlouvy je klient odkázán na jiné vhodné služby.