Nález stříkaček


Postup při nálezu injekční stříkačky:

 • přistupujte k ní jako k nebezpečnému předmětu - při neopatrné manipulaci může dojít ke zranění, výjimečně i k nákaze infekční chorobou.
 • toto nebezpečí bývá někdy přeceňováno - nákaza infekční chorobou zatím prokázaná nebyla. Přesto je to objektivně možné a je tedy důležité možnému poranění o použitý injekční materiál předcházet.
 • nejohroženější skupinou jsou malé děti - většinou nemají dostatek informací a při hraní se mohou dostat do míst, kam dospělí nevstupují. Rodičům tedy doporučujeme poučit děti o možnosti takového nálezu a vysvětlit jim, jak se v takové situaci zachovat.


 
Jednoduchý návod, jak postupovat při nálezu injekčního materiálu:

 1. Injekční odpad nesbírejte. Většina zranění je způsobena neodbornou manipulací. Děti by měly informovat rodiče, učitele nebo jiného dospělého.
 2. Zabraňte přístupu ke stříkačce – slovním zákazem, přehozením novinami, hlídáním, aj.
 3. Zavolejte pracovníkovi KPC Kolping (606 064 881 nebo 777 816 722) nebo na Městskou policii (156) či Policii (158).
 4. Oznamte lokalitu nálezu, množství stříkaček a míru ohrožení veřejnosti (nebezpečí úrazu).


Pokud nelze aktuálně tento postup použít a musíte stříkačku odstranit sami, doporučujeme tento postup:

 1.  Připravte si pevnou nádobu, do které stříkačku umístíte (uzavíratelná plastová láhev či plechovka).
 2.  Přes kapesník (ubrousek, igelitový sáček) uchopte stříkačku, co nejdále od jehly a vložte do nádoby.
 3.  Nádobu bezpečně uzavřete (víčkem, rozšlápnutím plechovky, aj.) tak, aby stříkačka nemohla vypadnout.
 4.  Po domluvě předejte terénnímu pracovníkovi KPC Kolping (777 816 722) nebo ji vhoďte do uzavřeného kontejneru na komunální odpad (stříkačka je zavřená v nádobě, takže je riziko zranění minimalizováno).

    
Opatření pro případ poranění o pohozenou injekční stříkačku:

 1. Bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet; krvácení sníží možnou dávku viru, ranku nemačkejte.
 2. Po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem, tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek.
 3. Co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

 

Opatření, která Vám zajistí lékař po poranění o pohozenou injekční jehlu:

 1. Vyšetření krve na virové žloutenky typu A, B, C a vyšetření na infekci virem HIV.
 2. Lékař zhodnotí Váš imunitní stav a v odůvodněných případech zajistí očkování proti žloutence typu A i B v souladu s platnou  legislativou (proti žloutence typu C není dosud očkovací látka k dispozici).
 3. Podle charakteru poranění Vám může být nabídnuto krátkodobé preventivní podávání léků s cílem omezit riziko infekce virem HIV, tzv. postexpoziční profylaxe(PEP).