Užitečné internetové odkazy

Primární prevence:

www.primarniprevence.cz

www.msmt.cz/socialni-programy/prevence

www.prevence-info.cz

 

Když dítě potřebuje pomoc:

www.tmzr.cz

mapa pomoci

Informace pro pedagogy:

www.ippp.cz

www.msmt.cz  - metodické pokyny

www.primarniprevence.cz

www.prevence-info.cz

www.adiktologie.cz

www.ferovaskola.cz

 

Alkohol:

www.pijsrozumem.cz

 

Závislost na on-line hrách:

www.poradenskecentrum.cz

www.hazardni-hrani.cz

 

Informace o návykových látkach:

rvkpp.vlada.cz

www.focalpoint.cz

www.hazardni-hrani.cz

www.koureni-zabiji.cz

www.drogy.cz – videa + brožury k problematice drog

www.odrogach.cz

www.drogy-info.cz

www.drogovaporadna.cz

www.pijsrozumem.cz – k problematice zneužívání alkoholu

www.nekuratka.cz – k problematice kouření a závislosti na tabáku

www.bezcigaret.cz

www.prestankourit.cz

Závislost na tabáku:

www.nekuratka.cz

www.koureni-zabiji.cz

www.slzt.cz

www.bezcigaret.cz

 

Šikana a jiné rizikové chování:

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

www.nasedite.cz

www.poradenskecentrum.cz/sikana.html

www.nntb.cz

 

Prevence HIV/AIDS, předčasného sexuálního života, předčasného otěhotnění:

www.aids-pomoc.cz

www.aids-hiv.cz

www.planovanirodiny.cz

https://www.cenap.cz/

www.antikoncepce.cz

http://www.naseantikoncepce.cz/

www.ellaone.cz

Pomoc a prevence týraným a zneužívaným dětem:

www.nasedite.cz

www.linkabezpeci.cz

www.fod.cz

 

Poruchy příjmu potravy:

www.anabell.cz

www.stopppp.cz