Praxe, stáže

 

Spektrum - centrum primární prevence a drogových služeb umožňuje na jednotlivých zařízeních vykonávat praxe, stáže.
Níže uvedený popis je obecný a v jednotlivých zařízeních se částečně liší. Pro konkrétnější informace se obraťte přímo na vedoucí zařízení.

Při zájmu o praxi v kontaktním centru nebo terénním programu nás kontaktujte na tel. čísle 608 816 721, 566 620 098.
V případě zájmu o praxi pouze na zařízení Centrum primární prevence kontaktujte koordinátorku stáží na 
tel. čísle 563 034 002.
V případě zájmu o praxi ve všech programech zařízení Spektrum (KC,TP,PP) kontaktujte koordinátora stáží na
tel. čísle 608 816 721, 566 620 098.

 

Výběr praktikantů
 

 • výběr praktikantů se řídí aktuálními možnostmi zařízení (dostatečné personální zajištění v době trvání praxe, apod.)
 • o výběru (přijetí/nepřijetí) praktikanta rozhoduje vedoucí zařízení na základě doporučení koordinátora (většinou tomuto rozhodnutí předchází ústní pohovor koordinátora se zájemcem o praxi, v případě nouze jeho písemná žádost).
 • koordinátor seznamuje vedoucího a členy týmu s plánovanou praxí na poradě. Přijetím praktikanta nesmí být narušen optimální chod zařízení (tím se rozumí např. omezení provozu kontaktní místnosti či TP)


Pravidla pro přijetí praktikanta

 

 • rozhodující pro přijetí na praxi je žadatelův aktivní zájem o působení ve Spektru (- o problematiku práce v nízkoprahových zařízeních; tzn. nemotivovaný žadatel, který chce jen získat razítko, by neměl být na praxi přijatý )
 • přijetí praktikanta předchází pohovor s koordinátorem praxí
 • min. věková hranice 20 let (platí pro Kontaktní a poradenské centrum)
 • pouze student SŠ humanitního směru, VOŠ, VŠ + pracovník v oboru
 • přijetí na praxi a stanovení termínu praxe je domluveno bezprostředně po pohovoru s koordinátorem (popř. následně telefonicky, e-mailem)
 • praxe v daném termínu absolvuje vždy maximálně 1 praktikant (a to z personálních i prostorových důvodů)
 • s praktikantem je domluveno, zda se chce zapojit do všech programů (TP, KC, PP), popř. je vytvořen harmonogram zapojení do těchto programů.
 • s praktikantem (tj. člověkem vykonávající praxi od nějaké školy či jiné vzdělávací instituce) musí být uzavřena smlouva o realizaci. Smlouva musí obsahovat pravdivé vyjádření vysílajícího subjektu, že praktikant má úrazové pojištění.
 • s praktikantem se uzavírá dohoda o odborné stáží

 

Rámcový harmonogram týdenní praxe


Uvedený harmonogram je základním rámcem pro uskutečnění praxe. Dle potřeb pracoviště a stážisty je možné ho upravit.

Harmonogram naleznete zde: