Nabídka programů školské primární prevence rizikového chování

 

Nabídka programů primární prevence:

Standardní nabídka Centra primární prevence Spektrum je zde.

Cena jednoho programu (1. a 2. blok v rozsahu 3 a 3 vyučovacích hodin) je 3.000,- Kč. Jde tedy o dva bloky v ceně 1.500,- Kč.

V ceně je zahrnuto: přímá práce se žáky – realizace programu 3x45 minut, konzultace se školou, informační servis pro školního metodika prevence, aktivní spolupráce s třídními učiteli, možná účast lektorů na rodičovských schůzkách.

Cestovní náklady:
Ve školním roce 2020/2021 jsou k ceně programu účtovány cestovní náklady ve výši 7 Kč/km.


Nabídka on-line programů primární prevence:

V rámci distanční výuky realizujeme programy on - line, informace jsou na tomto letáku.

Cena za on-line blok v délce 2 vyučovacích hodin je 1.200,- Kč (dva lektoři, na on-line platformě školy)

 

O programech primární prevence

Programy školské primární prevence rizikového chování jsou vytvořeny s důrazem na přiměřenost dané věkové skupině dětí. Reagují na potřeby školy a školských zařízení v oblasti primární prevence v regionu Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Programy jsou vždy realizovány s jedním třídním kolektivem, pracuje se v komunitním kruhu za účasti třídního učitele. Práce se třídou probíhá tři vyučovací hodiny dvakrát během školního roku.

Naše programy jsou certifikovány MŠMT, což zajišťuje jejich odpovídající kvalitu a odbornost.Certifikát_2014.  Rozsah_certifikace.

Na základě vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, má škola také možnost, po doporučení Pedagogicko-psychologickou poradnou, realizovat intervenci formou práce s třídním kolektivem prostřednictvím námi nabízených programů.