Nejčastější dotazy

 

Když terénní pracovník někoho osloví, znamená to, že je ten člověk drogově závislý?
Ne, tak tomu vůbec nemusí být. Terénní pracovník má při své práci v terénu několik cílů. Mimo kontaktu s uživateli drogových služeb kontaktuje terénní pracovník i spoustu dalších mladších i starších lidí a seznamuje je s nabídkou služeb Terénního programu a Kontaktního centra. Usiluje tím o to, aby ve společnosti bylo dostatečné povědomí o nabídce služeb souvisejících s návykovými látkami, a v případě potřeby člověk věděl kam se obrátit o pomoc. Nebo daný člověk, který je osloven, zná někoho, kdo se drogovým problémem trápí (kamarád, známý, spolupracovník, rodič od sousedů) a může mu tak zprostředkovat kontakt se zařízením. Snaha je tedy o kontakt s širokou populací, z nichž velká většina naše služby nikdy přímo nevyužije.

Jak vypadá kontakt terénního pracovníka s uživatelem návykových látek?
V každém takovém kontaktu je na daném člověku, kterých služeb od pracovníka využije. Standardní kontakt vypadá tak, že spolu klient a pracovník chvíli hovoří o tom, jak se klient má a co potřebuje. Zde je možné poskytnout informace či poradenství. Pokud chce uživatel vyměnit použitý injekční materiál za nový, provede se výměna. Tzn. dostane za použitý injekční materiál čistý. Přidá se dezinfekce , filtry, voda na přípravu roztoku a vitamíny. Často se hovoří o tom, jak snížit škody spojené s aplikací NL na minimum - péče o žíly, rozumná životospráva, jak chránit své okolí, jak si zlepšit svoji situaci, jak omezit či ukončit užívání návykových látek a spousta dalších informací. Na závěr je s klientem domluveno, zda se chce někdy v brzké době s pracovníkem sejít a po předání kontaktu se oba rozcházejí.

Může se pracovník při kontaktu s uživateli návykových látek nějak nakazit?
Pracovníci v terénu jednají při rizikových situacích (například zdravotním ošetření či výměně injekčních jehel) podle stanovených postupů, které zamezují tomu, aby se pracovník mohl nakazit některou z infekčních nemocí. Navíc jsou proti základním infekčním chorobám pracovníci očkovaní.

Proč terénní pracovník pořád něco obchází a jakoby cosi hledá?
Terénní pracovník nejen oslovuje lidi, které potkává, ale také aktivně vyhledává použitý injekční materiál, který se čas od času někde vyskytne. Jedná se hlavně o tzv. inzulínové stříkačky, které slouží k intravenózní aplikaci drog. Pracovník má u sebe v brašně speciální kontejnery, do kterých se v rukavici nebo pinzetou stříkačka vloží a kontejner se uzavře. Tento infekční materiál se posléze předá firmě, jež ho odborně zlikviduje.

Terénního pracovníka může dělat kdokoli?
Pracovníci vykonávající terénní práci pro Spektrum jsou odborně vyškolení lidé. Ve většině případů mají vysokou či vyšší odbornou školu sociálního zaměření. V případě středního vzdělání musí dále absolvovat alespoň 150 hodinový akreditovaný kurz od Ministerstva práce a sociálních věcí, aby se stal tzv. pracovníkem v sociálních službách.