Dokumenty

Pacientům/klientům jsou zajištěny základní práva.

Pracovníci Adiktologické ambulance se řídí etickým kodexem pracovníků v adiktologii.

Každý pacient/klient si může stěžovat a to dle stanoveného postupu.

Certifikát odborné způsobilosti od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na období 2020 - 2024