Jsem závislý?

 

Jak poznám, že trpím závislostí?

Jak poznám u sebe nebo blízkého hranici mezi běžným užíváním, rizikovým užíváním nebo závislostí?

 

Diagnóza syndromu závislosti (alkohol, nelegální návykové látky) se dle MKN -10 stanovuje, pokud po dobu alespoň jednoho měsíce, nebo opakovaně v kratších obdobích během posledních dvanácti měsíců, došlo nejméně ke třem z následujících jevů:

  • Silná touha po dané látce

pokud téměř neustále přemýšlíte, kde, kdy a jak sehnat danou látku

  • Omezení až úplně vytěsnění ostatních zálib, přátel

pokud se straníte činnostem nebo lidem, které jste dříve měli rádi v důsledku vyhledávání a užívání drogy, případně zanedbáváte v případě zotavení se z jeho účinku

  • Užívání i přes zjevná rizika a nevýhody

pokud užíváte i v případě zjevných zdravotních, sociálních, finančních komplikací

  • Zvyšování tolerance, tedy k dosažení očekávaného stavu je nutné užívat větší množství látky

vyžadování vyšších dávek látek, aby se dosáhlo účinku původně vyvolaného nižšími dávkami; u alkoholu tolerance vzrůstá tak, že závislý denně může přijmout takovou dávku, která by zneschopnila nebo i usmrtila běžného uživatele bez tolerance

  • Potíže v kontrole užívání

pokud jde o začátek a ukončení pití nebo o množství látky

  • Tělesný odvykací stav po vysazení látky (abstinenční syndrom) 

látka je užívána se záměrem zeslabit nebo odstranit odvykací příznaky

 

Pokud jste po přečtení následujících příznaků došli k závěru, že jste závislí nebo pokud cítíte, že pociťujte obtíže v lehčí formě, avšak narušují vám běžný chod života, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme pomoc nebo vás odkážeme na zařízení, které je odpovídající vašim požadavkům. Rádi poradíme i osobám blízkým, které se chtějí informovat, jak mohou blízké osobě pomoci. Kontakty pro objednání naleznete zde