Podporují nás

Adiktologická ambulance je bezplatně provozována díky podpoře od těchto donátorů:

 

Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Kraj Vysočina

 

Fond Vysočiny

Fond Vysočiny

(z Fondu Vysočiny byl v letech 2019 a 2020 podpořen projekt Rozšíření Adiktologické ambulance Kolping a Kontaktního a poradenského centra Spektrum, a to v rámci programu Investujeme v sociálních službách 2019).

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Úřad vlády, Rada vlády pro kordinaci protidrogové politiky
     Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

 Město Žďár nad Sázavou

 

Město Bystřice nad Penštejnem

Drobní dárci

 Děkujeme za tuto podprou a vážíme si ji!