Odkazy na další služby

 

Psychiatrická pobytová léčba v okolí Žďáru nad Sázavou

- Psychiatrická nemocnice Jihlava, primářka MUDr. Jana Bartesová, 567 552 313, www.pnj.cz
- Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, primářka MUDr. Hana Houdková, 569 478 170, www.plhb.cz
- Psychiatrická léčebna Jemnice, 565 303 237, primářka MUDr. Věra Benešová, www.pateb.cz

Terapeutické komunity

Terapeutická komunita Sejřek, zaměření na lidi s duální diagnózou, www.tksejrek.kolping.cz
Exit, pro chlapce a dívky ve věku 14-19 let (drogy, alkohol, léky, gambling), www.slezskadiakonie.cz
Terapeutická komunita Karlov, pro mladistvé a mladé dospělé; pro matky a jejich děti, www.sananim.cz

Seznam komunit
         - sdružených v Asociaci nestátních organizaci: www.terapeutickakominita.cz , mapa komunit: www.google.com
         - v registru sociálních služeb: www.iregistr.mpsv.cz
         - na oficiálním webu www.drogy-info: www.drogy-info.cz

Adiktologické ambulance

- Adiktologická ambulance Kolping, Žďár nad Sázavou, www.ambulance.kolping.cz
- Adiktologická ambulance Jihlava, Jihlava, jihlava.charita.cz

Následná péče

- Adiktologická ambulance Kolping, Žďár nad Sázavou, www.ambulance.kolping.cz
- Následná péče Jihlava, jihlava.charita.cz
- Doléčovací centrum Třebíč, trebic.charita.cz

 

Poradenské a informační weby zaměřené na problematiku návykových látek

www.drogy-info.cz/mapa-pomoci.cz/ - Mapa pomoci v oblasti závislostí (seznamy, odkazy, kontakty)
www.koureni-zabiji.cz - Národní stránky pro podporu odvykání kouření
http://poradna.adiktologie.cz - Online adiktologická poradna
www.drogovaporadna.cz - Online poradna Sananimu Praha
www.koncimshulenim.cz - Web pražského Sananimu týkající se hulení (marihuany)
www.benzo.cz - Benzodiazepinová poradna
www.edekontaminace.cz - Oblíbený časopis uživatelů drog v elektronické podobě
www.drogy-info.cz - Info a mapa pomoci (adresář: Detoxifikace, Psychiatrické léčebny, Terapeutické komunity, Doléčovací centra, atd.)
www.odrogach.cz - Internetový rozcestník o primární prevenci
www.drogy.net - Drogový informační server

Poradenské a informační weby zaměřené na problematiku hazardního hraní

 www.f63.cz - Portál týkající se hazardního hrani
www.hazardni-hrani.cz - Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní
www.neprohraj.se -  Poradna pro nelátkové závislosti (hraní, gambling, sázení)
www.koncimshranim.cz - Webová služba projektu SANANIM. Problematika hazardního hraní.

  

Linky pomoci

- Krizové centrum Psychitrické kliniky FN Brno - NON STOP linka - 547 212 333 (532 232 078, 532 232 333)
- Linka důvěry STŘED (Třebíč) - www.stred.info - 568443311, 775223311, po-ne 9-21, chat: www.elinka.iporadna.cz 
- Linka psychopomoci - www.capz.cz/linka-psychopomoci - 224214214, 777783146 (v pracovní den od 9 do 21 hodin), chat.
- Intervenční centrum kraje Vysočina – 567 215 532, 606 520 546, ic.vysocina@volny.cz – ohrožení    domácím násilím
- Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem domácího násilí) - www.bkb.cz - 251 511 313
- Bílý kruh bezpečí (pomoc obětem kriminality) - www.bkb.cz - 257 317 110
- Rodičovská linka - www.linkabezpeci.cz - 840 111 234, 606 021 021, po-čt 13-19, pá 9-15
- Linka právní pomoci – 777 800 002 - právní problém v oblasti vztahů mezi rodiči a dětmi, v oblasti pěstounské péče, osvojení dítěte, dítěte v ústavní výchově či si nevíte rady ohledně trestného činu spáchaného na dítěti, st: 14:00-18:00
- Linka bezpečí  - www.linkabezpeci.cz - 116 111, 800 155 555 - nepřetržitě
- Linka vzkaz domů – 800 111 113, pro děti a mladé lidi na útěku z domova nebo ústavu 8-22
 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou

- Sociální portál města Žďár nad Sázavou - socialniportal.zdarns.cz
- Dostupná psychologická a psychiatrická pomoc pro děti - odkaz na stránky Týmu pro mládež ve Žďáře nad Sázavou
- Interní web Spektra obsahující odkazy na instituce a odborníky (Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod) - www.spektrum0.webnode.cz

  (aktualizace 4_2019)