Veřejný závazek

Poslání

Adiktologická ambulance Kolping poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou závislostí.  Klient se setkává s terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na naplněnějším a spokojenějším životě klienta bez závislosti. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým osobám. Ambulance je provozována ve Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě a v Bystřici nad Pernštejnem.


Cíle služby:

 • Klient je zdravotně, psychologicky a sociálně stabilizován
 • Klient žije spokojenějším a plnohodnotnějším způsobem života
 • Je posílený rodinný systém
 • Jsou posíleny psychosociálních schopností a dovedností
 • Klient přebírá větší zodpovědnost za svůj život
 • Klient zvládá efektivně selhání a obtížné situace
 • Klient dobře zvládá období po léčbě
 • Služba je odborné i široké veřejnosti známá

 

 

Cílová skupina:
Služby jsou určeny lidem, kteří se potýkají

 • s užíváním alkoholu, tabáku
 •  s užíváním dalších návykových látek (pervitin, heroin, subutex…)
 • s gamblerstvím (sázení, automaty, poker…)
 • se závislostí na jídle
 • se závislostí na PC
 • s jinou formou závislosti
 • s nějakou formou závislosti u svého blízkého

 

Může jít o osoby:

 • experimentující
 • uživatele s cílem abstinovat
 • které se snaží zbavit závislosti
 • absolventi léčby závislosti

 

 

Služba není určena pro:

 • osoby bez závislostního problému
 • osoby, s nimiž se na základě handicapu či jazykové bariéry není možná komunikace
 • osoby s takovým mentálním či smyslovým postižením, pro které nejsou dostupné odpovídající metody práce.

 
Zásady Adiktologické ambulance

Skutečná pomoc – společná práce je zaměřena na příčiny závislosti, nejenom na důsledky. Usilujeme o opravdové a dlouhodobé zlepšení situace klienta.

Pracujeme s lidským příběhem - každý člověk a každý jednotlivý životní příběh je pro nás unikátní a jedinečný.

Odbornost – tématem závislostí a všeho co s ním souvisí, se dlouhodobě věnujeme. Vzděláváme se, máme skvělou odbornou podporu.

Důvěrnost – informace o pacientech neposkytujeme bez jejich souhlasu (mimo zákonné výjimky)

Podpora pacienta v odpovědnosti za sebe sama – vnímáme pacienta jako experta na svůj život

Ochrana důstojnosti a práv – respektujeme a chráníme práva pacienta vyplývající z Listiny základních práv a svobod. Pracovníci dodržují Etický kodex pracovníků v adiktologii.


Adiktologickou ambulanci je možné využít k léčbě závislosti, doléčování, motivaci k abstinenci, poradenství.