Terapeutická skupina

Zveme Vás do terapeutických skupin ve Žďáře nad Sázavou a v Hlavlíčkově Brodě - aktuální skupiny poběží od září 2021 a je možné se do nich přidat jak na jejich začátku, tak i v průběhu.

Skupiny jsou určeny všem, kdo se potýkají nebo se potýkali s alkoholem, léky, automaty, sportovním sázením, nelegálními návykovými látkami či jinou závislostí. Podmínkou je věk nad 16 let a aktuální abstinence s chutí na sobě aktivně pracovat a nahlédnout na svá trápení. Setkávání je 1x týdně na 90 minut. Docházení je dobrovolné a bezplatné. Skupina je vedena odborníky v problematice závislostí.

 Místem setkávání pro terapeutické skupiny ve Žďáře nad Sázavou je budova Spektra, Žižkova 16 ve Žďáře nad Sázavou -
mapa

"Otevřená skupina" - není nutné objednání probíhá vždy každé úterý od 15:30 do 17:00

"Uzavřená skupina" - nutné objednání probíhá vždy každé úterý od 17:15 do 18:45

Kontaktní osoba: Aneta Simonidesová - 720 031 822

 

Místo setkávání pro terapeutické skupiny v Havlíčkově Brodě je v Rolnickém domě, Nádražní 397 v Havlíčkově Brodě - mapa

"Otevřená skupina" - není nutné objednání, probíhá vždy každé úterý od 16:30 do 18:00

Kontaktní osoba: Jana Vašíčková - 737 239 226

 

Další podrobnosti jsou uvedeny v textu tohoto článku:

Hledáte podporu pro zvládnutí obtíží s alkoholem či jinou závislostí? Využijte rozjíždějící se terapeutické skupiny.

 Již tradičně otevíráme s příchodem podzimu ve Žďáře nad Sázavou v rámci Adiktologické ambulance Kolping dvě terapeutické skupiny pro ty, jejichž život je ovlivňován nějakou závislostí a chtějí na sobě pracovat.

 Novinkou je změna formátu skupin. Kromě klasické skupiny bude fungovat ještě „otevřená skupina“. Jejich porovnání přináší terapeutka Mgr. Zdeňka Danhoferová: „Klasická skupina předpokládá stabilní docházení členů, podmínku abstinence a umožňuje rozvíjení témat do hloubky. Je možné do ní vstupovat i v dalších měsících, ale právě s vědomím těchto závazků“.  

Výhodou této skupiny je stabilita, možnost pracovat na svých tématech systematicky a jít do plné hloubky obtíží. „Otevřená skupina je volnější“, pokračuje Danhoferová, „je vhodná zejména pro ty, kteří nemohou docházet pravidelně nebo se jim nedaří dlouhodoběji abstinovat. Do skupiny je možné přijít i jen jednou nebo začít docházet pravidelně. Bude se vždy pracovat s tím, co bude pro dané setkání aktuální, připravené máme i rozvojové terapeutické techniky.“

V obou skupinách je nezbytnou podmínkou závazek mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Obě skupiny budou zahájeny 14. září 2021 a budou probíhat každé úterý v délce 90 minut. Na otevřenou skupinu je možné přijít bez „objednání“ v 15:30 na adresu Žižkova 16, Žďár n/S.  Zájemci o klasickou skupinu se mohou přihlásit na tel.: 720 031 822 (Mgr. Aneta Simonidesová), kde je možné získat také informace o otevřené skupině.

Skupiny jsou bezplatné. Mohou je využít lidé potýkající se s alkoholem, nadmírou užívání léků, pervitinem, či jinými drogami nebo s tématem sportovních sázek, přemírou využívání sociálních sítích, nadměrným nakupováním, závislostí na jídle a dalšími obtížemi nutkavého charakteru.

Bližší informace na www.ambulance.kolping.cz nebo výše uvedeném telefonu.

„Chápeme obavu lidí vstoupit do skupiny na relativně malém městě.  Ze zkušeností ale víme, že stojí za to tuto obavu překonat a využít přínosy skupiny.“