Tým Centra primární prevence

Mgr. Petra Nováčková
vedoucí CPP, lektorka programů primární prevence
telefon: 563 034 002
mobil: 774 419 047
e-mail: spektrum.prevence@kolping.cz , petra.novackova@kolping.cz
 

  

Bc. Alena Velechovská
zástupce vedoucí CPP, lektorka programů primární prevence
telefon: 563 034 002
mobil: 774 419 047
e-mail: spektrum.prevence@kolping.cz, marketa.kampova@kolping.cz
 


 

 

Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová
externí lektorka programů primární prevence

Bc. Barbora Fialová
externí lektorka programů primární prevence

Mgr. Kateřina Koktavá
externí lektorka programů primární prevence

Mgr. Markéta Kristlová
externí lektorka programů primární prevence

Renata Dlouhá, DiS.
externí lektorka programů primární prevence

Mgr. Romana Hudečková
externí lektorka programů primární prevence