GDPR

 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami o ochranně osobních údajů, které jsou k dispozici v Adiktologické ambulanci Kolping nebo zde: