Terapeutická skupina

Motto: Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš.                                                                                                                                                                               Sigmund Freud

Zveme Vás do terapeutické skupiny ve Žďáře nad Sázavou a do terapeutické skupiny v Hlavlíčkově Brodě - aktuální skupiny běží od září 2020 a je možné se do nich přidat. Skupina poběží stále, mimo letní prázdniny.

Skupina je určena všem, kdo se potýkají nebo se potýkali s alkoholem, léky, automaty, sportovním sázením, nelegálními návykovými látkami či jinou závislostí. Podmínkou je věk nad 16 let a aktuální abstinence s chutí na sobě aktivně pracovat, udržet si abstinenci a nahlédnout na svá trápení. Terapeutické skupiny budou zahájeny v září 2020 a budou trvat cca 10 měsíců. Setkávání je 1x týdně na 90 minut. Docházení je dobrovolné a bezplatné. Skupina je vedena odborníky v problematice závislostí.

Ve Žďáře nad Sázavou je skupina každé pondělí od 16:00 hod., setkání druhé terapeutické skupiny probíhá každé úterý od 17:00 hod.
V Havlíčkově Broděje skupina každé úterý v odpoledních hodinách.

Do skupiny je možné přistupovat celoročně.

Přihlásit se do skupiny je možné na níže uvedených telefonech:

 

Místem setkávání pro terapeutické skupiny ve Žďáře nad Sázavou je budova Spektra, Žižkova 16 ve Žďáře nad Sázavou -
mapa

Bc. Jana Vašíčková - 737 239 226

Místo setkávání pro terapeutické skupiny v Havlíčkově Brodě je v Rolnickém domě, Nádražní 397 v Havlíčkově Brodě - mapa

Bc. Iva Douchová - 723 457 673

 

Těšíme se na Vás!

Josef Kaňka, Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová, Bc. Iva Douchová, Mgr. Tereza Kárníková, Bc. Jana Vašíčková, Bc. Martina Krištofová Sobihardová