Nabídka služeb

Adiktologická ambulance může být prospěšná všem, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti.

Ambulance je tedy otevřena všem, kdo pociťují problém s
- alkoholem,
- tabákem,
- nadužíváním léků,
- nelegálních návykových látek
- gamblingem (závislostí na hazardu),
- závislostí na jídle,
- závislostí na PC,
- workoholismem...

Služba je také určena pro rodinné příslušníky a partnery osob s adiktologickým problémem, kteří si mohou přijít pro informace či se chtějí o problému, obtížné situaci poradit.

Adiktologická ambulance je nestátním zdravotnickým zařízením. Výhodou pro všechny klienty služby je, že provoz bude zatím hrazen z grantů a dotací a služby jsou bezplatné. Samozřejmostí je dískrétnost.

A) Individuální práce: Pacient se schází s adiktologem v ambulanci dle stanoveného plánu, nejčastěji jednou týdně či jednou za 14 dní. Nejčastější formou práce je podpůrná psychoterapie. V možnostech ambulance je i provedení testů na přítomnost drog v těle a alkoholu. Dále je možnost nechat si udělat testy na závažní infekční choroby (HIV, žloutenka typu B a C, syfilis).

B) Skupinová práce: Zahájení v lednu 2017. Další skupina se bude zahajovat v prosinci 2017. STÁLE JSOU VOLNÁ MÍSTA. Bližší informace v odkazu NEW - terapeutická skupina

V adiktologické ambulanci nejsou pacientům předepisovány žádné léky.

 
Ordinační hodiny:  

pondělí 10:00 - 17:00 Mgr. Kateřina Doležalová individuální terapie
úterý 14:00 - 16:30 Josef Kaňka individuální terapie
  17:00 - 18:30 Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová, Josef Kaňka terapeutická skupina
středa 08:00 - 12:00 Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová individuální terapie
  17:30 - 19:00 Josef Kaňka, Mgr. Kateřina Koktavá terapeutická skupina
čtvrtek 14:00 - 19:00 Josef Kaňka individuální terapie
pátek      
sobota      
neděle      

 

Dle posouzení a domluvy s adiktologem ambulance je třeba dodat lékařskou zprávu nebo doporučení (psychiatr, psycholog, psychiatrická nemocnice, obvodní lékař, OSPOD...).

Kapacita ambulance je nyní stanovena na 10 pacientů týdně.

Objednání:

Pro využití služeb Adiktologické ambulance je potřeba se objednat. A to buď e-mailem (josef.soukal@kolping.cz) nebo telefonicky v níže uvedených časech.

   Mgr. Josef Soukal - 608 816 721 (pondělí až pátek, 8:00 - 16:30)