Protest proti destrukci české protidrogové politiky

[5.10.2021] Kolpingovo dílo ČR se připojilo k protestu proti destrukci české protidrogové politiky.

 V úterý 5. října 2021 došlo ve Žďáře nad Sázavou v době 12:00 - 12:15 k přerušení poskytování těchto adiktologických služeb:

- Adiktologická ambulance Kolping
- Poradna pro gambling Kraje Vysočina
- Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum
- Centrum primární prevence Spektrum

- Následná péče Kolping (Brno)
- Terapeutická komunita Sejřek (Sejřek u Nedvědice)

Do akce se zapojily protidrogové služby napříč Českou republikou. Fotografie jsou zde. Další fotografie na FB v diskuzi k události zde.

   

 

Stručná informace o situaci: 

     Národní protidrogová koordinátorka a současně ředitelka Odboru protidrogové politiky je ve funkci od roku 2018. Za tuto dobu adiktologické služby byly nuceny čelit opakovaným pokusům o zrušení adiktologické péče přesunem pod Ministerstvo zdravotnictví, proti kterému nijak nevystoupila, opakovaným pokusům o snižování finančních prostředků, které jdou do péče o závislé, absolutní nečinnosti Odboru v oblasti závislostí na alkoholu a tabáku a mnoha dalším problémům, vyplývajícím z nekompetentnosti vedení české protidrogové politiky.

    Situace vyvrcholila v těchto dnes praktickou personální destrukcí Odboru protidrogové politiky a Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (viz odchod Viktora Mravčíka) jakožto klíčové instituce, která se zabývá monitoringem závislostí v České republice, je součástí Evropského monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a na jejímž základě mají být přijímána příslušná opatření.

    Česká protidrogová politika se tak ocitá v rukou pouhého - ne příliš schopného - úřednického vedení bez jakéhokoliv odborného zázemí. Všechny tyto kroky ve svém souhrnu ohrožují základy české integrované protidrogové politiky, která byla po celém světě doposud hodnocena jako velmi kvalitní a udávána za vzor.

     Ohrožení kvality řízení české protidrogové politiky je natolik vážné, že se adiktologický sektor rozhodl zrealizovat tuto  protestní akci.

     Poskytovatelé adiktologických služeb se obávají, že připravený návrh zákona o agentuře pro koordinaci a financování služeb, který nabízí řešení pro adiktologickou péči v České republice a který vznikl v rámci rozsáhlého projektu za desítky milionů korun, má ve skutečnosti skončit v koši a krátce po volbách má proběhnout další pokus o přesun protidrogové agendy pod ministerstvo zdravotnictví; jak však opakovaně upozorňují odborníci, adiktologická péče obsahuje i významnou část sociálních služeb, které do působnosti ministerstva zdravotnictví spadat z podstaty nemohou a došlo by tak pravděpodobně k jejich zrušení. Personální devastace Odboru protidrogové politiky tak může být posledním hřebíčkem do rakve české racionální integrované protidrogové politiky České republiky, budované desítky let.

Praktickým a racionálním řešením tristního stavu, do něhož se česká protidrogová politika právě řítí, je odchod stávající Národní protidrogové koordinátorky a svěření vedení české protidrogové politiky do rukou odborníka vzešlého z řádného výběrového řízení.

 Kontakty:
- Kolpingovo dílo ČR z.s. : Josef Soukal, 608 816 721, josef.soukal@kolping.cz 
- Asociace nestátních organizací, organizátor protestu: Matěj Hollan, ředitel oAsociace nestátních organizací, 774 956 148, hollan.matej@gmail.com 

 Rozhovor objasňující blíže důvody najdete zde (pořad Dvacet minut Radiožurnálu s Helenou Rampachovou).