Startují terapeutické skupiny

[25.08.2021] Od září se znovu rozjíždějí terapeutické skupiny pro všechny, co se nějak perou se svoji závislostí. Skupiny budou ve Žďáře nad Sázavou a v Havlíčkově Brodě.

 Již tradičně otevíráme s příchodem podzimu ve Žďáře nad Sázavou a v Havlíčkově Brodě terapeutické skupiny pro ty, jejichž život je ovlivňován nějakou závislostí a chtějí na sobě pracovat.

     Novinkou je změna formátu skupin. Kromě klasické skupiny bude fungovat ještě „otevřená skupina“. Jejich porovnání přináší terapeutka Mgr. Zdeňka Danhoferová: „Klasická skupina předpokládá stabilní docházení členů, podmínku abstinence a umožňuje rozvíjení témat do hloubky. Je možné do ní vstupovat i v dalších měsících, ale právě s vědomím těchto závazků“.  Výhodou této skupiny je stabilita, možnost pracovat na svých tématech systematicky a jít do plné hloubky obtíží.  

    „Otevřená skupina je volnější“, pokračuje Danhoferová, „a je vhodná zejména pro ty, kteří nemohou docházet pravidelně nebo se jim nedaří dlouhodoběji abstinovat. Do skupiny je možné přijít i jen jednou nebo začít docházet pravidelně. Bude se vždy pracovat s tím, co bude pro dané setkání aktuální, připravené máme i rozvojové terapeutické techniky.“

    V obou skupinách je nezbytnou podmínkou závazek mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

 

Žďár nad Sázavou, Žižkova 16, budova Spektra, Adiktologická ambulance
Otevřená skupina - přichází se "bez objednání" - každé úterý 15:30, zvonek p. Danhoferová (informace: Mgr. Zdeňka Danhoferová, 602 288 420)
Klasická skupina - po domluvě a vstupním setkání s terapeuty (720 031 822 - Mgr. Aneta Simonidesová) - každé úterý v 17:15

Havlíčkův Brod, Rolnický dům, Nádražní 397, 4.patro
Otevřená skupina - přichází se "bez objednání" - každé úterý v 16:30 (informace: Bc. Jana Vašíčková, 737 239 226)
Klasická skupina - po domluvě a vstupním setkání s terapeuty (723 457 673 - Bc. Iva Douchová) - každé úterý v 17:00

 

    Skupiny jsou bezplatné. Mohou je využít lidé potýkající se s alkoholem, nadmírou užívání léků, pervitinem, či jinými drogami nebo s tématem sportovních sázek, přemírou využívání sociálních sítích, nadměrným nakupováním, závislostí na jídle a dalšími obtížemi nutkavého charakteru. Skupiny realizují Aditologické ambulance v obou městech, přičemž zřizovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s. Provoz skupin je financován z evropských strukturálních fondů.

    „Chápeme obavu lidí vstoupit do skupiny na relativně malém městě.  Ze zkušeností ale víme, že stojí za to tuto obavu překonat a využít přínosy skupiny.“