Lepší on-line prevence než žádná prevence

[09.07.2021] V letošním školním roce Centrum primární prevence Spektrum prošlo velkou změnou a sice přesunem preventivních programů pro žáky do on-line prostředí.

Cílem bylo hledání možných komunikačních možností, jak témata spojená s rizikovým chováním předat žákům v poutavé a srozumitelné formě. Požadavky na prevenci se v průběhu roku vyvíjely od individuální práce s pedagogy a žáky, po emailové poradenství, až do té podoby, kdy se realizovala sedmdesátka programů primární prevence pro školy potažmo třídní kolektivy v rámci distanční výuky žáků na dané platformě školy: Google Meet, MS Teams, Zoom aj. Preventivní programy, které byly šité na míru i díky době distanční výuky, ukázaly výraznější zájem o prevenci rizikového chování na sociálních sítích a v kyberprostoru (program (Ne)bezpečně na netu), rozvoj nového tématu psychohygieny u žáků (program Buď v pohodě) a také prevence zaměřené na užívání návykových látek (program Pouta (ne)závislosti). Nová forma on-line prevence i nové cesty, jak preventivní témata předat cílovým skupinám mají svůj nezastupitelný význam.

A co on-line prostředí přineslo do programů primární prevence?
Žďárské Centrum primární prevence Spektrum vytvořilo novou metodiku práce v oblasti rizikového chování pro realizaci on-line programů primární prevence. Od sdílení edukačních videí, využívání chatu, elektronické tabule, po dotazování přes Google Formuláře/Mentimeter, využívání internetových aplikací pro společnou práci Google Jamboard, tvorbu pracovních listů pro žáky a mapu pomoci. Důležitou součástí on-line programů byla zpětná vazba nejen od žáků, ale i od pedagogů a ředitelů škol, kteří on-line prevenci ocenili jako důležitý nástroj právě v distanční výuce. On-line prevence má tedy svůj účel, smysl a důležitost, která je nezpochybnitelná, pokud je vedená profesionální službou a lidmi.