NEZAVÍRÁME OČI

[1.10.2020] Začala kampaň ve Světlé nad Sázavou. Opět se naše zařízení spojila a rozjela autorskou kampaň v dalším městě v Kraji Vysočina. A o co vlastně jedná?

Hlavním smyslem kampaně je podpora školám, které nezavírají před problematikou závislostí oči. Jsou školy, které se dnes obávají udělat veřejný krok v situacích, kdy na jejich půdě dojde ke kontaktu s návykovou látkou. Jejich aktivita (pozvání rodičů, realizace besedy, vnesení tématu do školního časopisu, diskuze s žáky) by mohla škole ublížit před rodiči i veřejností v tom smyslu, že daná škola má potíže s drogami a rodiče začnou uvažovat o umístění svého dítě do jiného zařízení. Přitom opak je pravdou. Drogy a závislosti mezi dětmi jsou a odpovědná je ta škola a ti rodiče, kteří danou situaci řeší. Ti zaslouží uznání! 

Kampaň probíhá od 1. 10. do 30. 11. 2020 a vážou se k ní tyto aktivity: praktický workshop
pro učitele (viz foto), informační leták pro rodiče, výstava s tématikou závislostí, články v médiích.
Velké díky za spolupráci všem týmům CPP, AAK, PCK, KPC, PPG.

Více informací na http://nezavirameoci.kolping.cz/.