Obnovení provozu služby Adiktologické ambualnce Kolping

Provoz Adiktologické ambualnce Kolping je opět obnoven od začátku května. Co je však stále nutné dodržovat?

Provoz Adiktologické ambualnce Kolping je opět obnoven od začátku května. Stálým omezením zůstává dodržování hygienických opatření v podobě dezinfekce rukou a nošení roušek, a to jak v individuální, párové, tak i skupinové terapii.