Mimořádná opatření Kontaktního a poradenského centra Spektrum

[8.04.2020] Aktuální provoz Kontaktního a poradenského centra Spektrum v době nouzového stavu