Potýkáte se se závislostí? Využijte terapeutické skupiny.

[23.8.2019] Na podzim 2019 započne další terapeutická skupina pro všechny, kteří se potýkají se závislostí.

 

Chápeme obavu lidí vstoupit do skupiny na relativně malém městě.  Ze zkušeností ale víme, že stojí za to tuto obavu překonat a využít přínosy skupiny.“  

 

        Na podzim 2019 budou v Adiktologické ambulanci Kolping ve Žďáře nad Sázavou a Havlíčkově Brodě zahájeny terapeutické skupiny pro osoby, které se potýkají se závislostí. Její zaměření je velmi široké a zahrnuje v podstatě všechny možné závislosti. Počítáme s tím, že možnost skupiny využijí jak lidé, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu, tak i na automatech, lécích, nelegálních návykových látkách nebo i sázení, či na sociálních sítích." 

       Skupiny jsou určené pro osoby starší 16 let, které mají chuť na sobě aktivně pracovat, udržet si abstinenci a nahlédnout na svá trápení. Výhodou skupiny je možnost nadále fungovat jak v rodinném, tak pracovním světe. Účast na skupině je bezplatná a docházení do skupiny je dobrovolné. Skupina je plánována přibližně na 10 měsíců s intervalem 1x týdně na 90 minut. Skupiny ve Žďáře nad Sázavou budou probíhat každé úterý v podvečerních hodinách. Skupina v Havlíčkově Brodě bude zahájena v říjnu.

    Adiktoložka Svobodová sděluje, v čem může být skupina pro člověka přínosná: „Během společných setkání bude mít každý možnost zjistit, že terapeutická skupina přirozeně podporuje pozitivní změny, které se člověku nedaří samostatně realizovat. Na základě sdílení své zkušenosti a setkání se zkušeností druhých, může člověk získat naději k řešení zdánlivě neřešitelných situací. Podpůrná atmosféra skupiny také vytváří vhodné prostředí k uvolnění emocí, možnost nahlédnout na svá trápení a usnadňuje hledání funkčního řešení životních obtíží.

V případě zájmu o skupinu kontaktujte Mgr. Josefa Soukala na telefon 608 816 721 či e-mail josef.soukal@kolping.cz

Účastníkům byl dosavadní průběh přínosný v lepším zvládání chutí ve vztahu k závislosti a ke zlepšení ve více oblastech života (zlepšení vztahů, otevřenější komunikace, méně izolovaný způsob života, efektivnější zvládání emocí).

Další informace naleznete zde.

 

Těšíme se na Vás!

Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová, Josef Kaňka, Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová, Bc. Iva Douchová, Mgr. Tereza Kárníková