Centrum primární prevence zahájilo akreditované vzdělávání pedagogů

[26. 04. 2019] Centrum primární prevence Spektrum se doposud zaměřovalo hlavně na práci se školními kolektivy. Nově však rozšiřuje svoji činnost o akreditované vzdělávání samotných pedagogů.

Vzdělávání pedagogům pomáhá v otázkách spolupráce s rodiči, při vedení třídnických hodin, při spolupráci  s asistenty nebo v oblasti práce se žáky se specifickými obtížemi.  

     Centrum primární prevence za poslední půlrok zorganizovalo již čtyři vzdělávací semináře. Impulzem pro tuto činnost nebyl jen ukončený proces akreditace vzdělávacích seminářů, ale hlavně potřeba pedagogů a jejich asistentů se vzdělávat. „Pokud má být preventivní činnost opravdu přínosná, je vhodné působení pedagoga stěžejním bodem v celém procesu předcházení a řešení rizikového chování. Proto se již nezaměřujeme jen na žáky, ale nově i na pedagogy,“ uvádí Petra Nováčková, vedoucí Centra primární prevence Spektrum.

    Centrum primární prevence Spektrum má zatím akreditováno osm vzdělávacích programů pro pedagogy základních škol. Aktuálně jsou podány žádosti o akreditace programů pro střední školy.

      Hodnocení pedagogů, kteří zatím vzdělávání využili, je veskrze pozitivní. Oceňují hlavně praktičnost získaných informací a otevřenou diskuzi o tématech. Za zásadní účastníci považují také to, že lektoři jsou odborníci ze škol, kteří dané problematické situace denně řeší. „Snažíme se propojovat místní odborníky s místními pedagogy. Stojíme o to, aby se lidé z oboru znali, mohli být v kontaktu a v případě potřeby se na sebe mohli obracet. A to se nám pomalu začíná dařit,“ dodává vedoucí Petra Nováčková.

      Nabídka konkrétních seminářů je uveřejněna na www.vzdelavani.kolping.cz.