Den otevřených dveří budovy Spektra

[9. 10. 2018] Budova Spektra opět otevře své dveře veřejnosti.

Pracovníci Spektra považují za důležité prezentovat činnost všech tří zařízení, které realizují. „Pravidelně pořádáme dny otevřených dveří, kdy velmi rádi přivítáme každého návštěvníka, seznámíme ho s činností a zodpovíme případné otázky,“ upřesňuje Mgr. Petra Nováčková, vedoucí Centra primární prevence. „Možná se doma děti zmiňují rodičům o programu zaměřenému na bezpečnost na síti či vztahy ve třídě, který měli ve škole. Někteří možná denně chodí kolem kontaktního centra pro uživatele drog a přemýšlí, k čemu vůbec takové zařízení je. A možná se někteří potýkají se závislostí na alkoholu, gamblerstvím nebo poruchami příjmů potravy svých blízkých a zvažují, zda přijít s tímto problémem do Adiktologické ambulance,“ vyjmenovává vedoucí jedné z těchto služeb Mgr. Josef Soukal možnosti, kde je možné se s prací Spektra setkat.

Den otevřených dveří se bude konat ve čtvrtek 11. 10. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin v prostorách celého Spektra na Žižkově ulici č. 16. Bude možné se tu seznámit s činností Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky poskytující služby jak samotným uživatelům drog, tak i jejich blízkým osobám. Další představovanou službou bude Centrum primární prevence zabývající se realizací programů primární prevence ve školách a také Adiktologická ambulance Kolping nabízející pomoc lidem, kteří se potýkají s jakoukoliv formou závislosti. 

Spektrum působí ve Žďáře nad Sázavou již od roku 1995. Všechna zařízení mají odpovídající certifikace státních orgánů.

Leták k akci (.pdf)