Rodí se terapeutická skupina pro všechny, co se potýkají se závislostí

[29.07.2016] Adiktologická ambulance Spektrum bude rozšiřovat služby. Ke stávající individuální a rodinné terapii přibude i skupinová.

     V říjnu 2016 se začne rodit terapeutická skupina pro osoby, které se potýkají se závislostí. Její smysl vysvětluje adiktoložka Adiktologické ambulance Spektrum, Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová: „Jedná se o efektivní nástroj, který využívá k terapeutickým účelům skupinovou dynamiku, tzn. vztahy a interakce mezi členy skupiny a tím nabízí prožití širší sociální a vztahové roviny než terapie individuální.“ Její zaměření je velmi široké a zahrnuje v podstatě všechny možné závislosti: „Počítáme s tím, že možnost skupiny využijí jak lidé, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu, tak i automatech, lécích, nelegálních návykových látkách nebo i hrách, sociálních sítích.“

    Účast na skupině bude bezplatná. Skupina je plánována přibližně na 12 měsíců a předpokládá se setkávání 1x týdně na 90 minut. Přesný čas a den setkávání bude stanoven po vstupních rozhovorech se zájemci.

    Adiktoložka Svobodová vysvětluje, v čem může být skupina pro člověka přínosná: „Během společných setkání bude mít každý možnost zjistit, že terapeutická skupina přirozeně podporuje pozitivní změny, které se člověku nedaří samostatně realizovat. Na základě sdílení své zkušenosti a setkání se zkušeností druhých, může člověk získat naději k řešení zdánlivě neřešitelných situací. Podpůrná atmosféra skupiny také vytváří vhodné prostředí k uvolnění emocí, možnost nahlédnout na svá trápení a usnadňuje hledání funkčního řešení životních obtíží.“

    Podmínkou pro zařazení do skupiny je věk nad 18 let, abstinence a chuť na sobě pracovat za podpory odborníků. Účelem je udržení si abstinence a získání náhledu na svá trápení. „Zájemce o účast ve skupině by měl do 31. srpna 2016 (případně i později) kontaktovat Veroniku Svobodovou na telefonu 731 653 585 či e-mailu veronika.svobodová@kolping.cz. Následně proběhne osobní setkání, kde by se vzájemně vyjasnila očekávání a možnosti spolupráce.“ upřesňuje podrobnosti vedoucí Adiktologické ambulance Mgr. Josef Soukal.

    Vznik této nové skupinové formy práce navazuje na více jak 20 letou práci Kolpingova díla České republiky v oblasti závislostí. Před bezmála dvěma roky vznikla Adiktologická ambulance Spektrum, kde se klient setkává s adiktologem individuálně a pracují na jeho obtížích se závislostí. Dále je možnost využívat rodinné terapie. A nyní se nabídka rozšiřuje o skupinovou práci.