Úspěšná certifikace Adiktologické ambulance Spektrum

[24. 9. 2015] Adiktologická ambulance Spektrum získala při hodnocení 99% bodů a po necelém roce fungování tedy prošla úspěšně zásadní kontrolou.

     Certifikace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky je důležitým nástrojem pro sledování kvality zařízení působící v oblasti závislostí. Zařízení, které touto kontrolou úspěšně projde, získává certifikát o kvalitě, a to na dobu dvou až čtyř let. Certifikace je při dotačních řízeních zohledňována i ministerstvy, kraji i městy. Vzhledem ke ztrátě jediného bodu z celkových 270 lze předpokládat, že certifikační komise, která bude výstup z certifikace posuzovat, udělí certifikaci na nejdelší možnou dobu, tedy čtyř let.

    Adiktologická ambulance Spektrum vznikla 7. listopadu 2014. Od té doby ji využilo bezmála 30 osob a proběhlo bezmála 300 setkání pacientů s adiktologem. Jedná se o zdravotnické zařízení, které je určeno pro  osoby, které se nějakým způsobem potýkají s jakoukoli formou závislostí, a buď se této závislosti chtějí zbavit, nebo zlepšit svůj život.

     Při certifikaci se posuzovalo celkem 90 standardů. A to z oblasti práv pacientů, nastavení služby, personální oblast, zajištění odbornosti, proces průchodu pacienta službou, plánování péče, vedení a zabezpečení dokumentace, organizační aspekty, prostředí, hodnocení kvality, finanční zabezpečení, vnější vztahy a návaznost služby. Ve všech těchto oblastech byla prokázána vysoká kvalita.

    V Adiktologické ambulanci Spektrum nyní působí dvě adiktoložky na celkový úvazek 0,3. I z tohoto důvodu je nyní kapacita pro příjem nových pacientů skoro na maximální hranici. Proto jsou hledány další zdroje financování, aby bylo možno kapacitu rozšířit a být dostupní v případě potřeby pro kohokoli ve Žďáře nad Sázavou a širokém okolí.