Den otevřených dveří Spektra

[3.10.2012] Zveme občany Žďáru nad Sázavou i lidé z daleka na den otevřených dveří Spektra.

   Pracovníci Spektra považují za důležité prezentovat svoji činnost u všech tří programů které realizují. „Možná se děti rodičům doma zmiňují, že ve škole měly nějaký program o drogách či vztazích. Nebo lidé denně chodí kolem našeho kontaktního centra pro uživatele drog a přemýšlejí k čemu takové zařízení slouží. Může se také stát, že lidé vidí, jak náš terénní pracovník osloví nějaké mladé lidi v parku či na ulici a neví, co si o tom myslet,“ vyjmenovává vedoucí zařízení Mgr. Josef Soukal možnosti, kde všude je možné se s prací Spektra setkat. A dodává: „Proto pravidelně pořádáme dny otevřených dveří, kdy velice rádi osobně přivítáme každého návštěvníka, seznámíme ho s naší činností a odpovíme na případné otázky“.
     Den otevřených dveří se bude konat v rámci Týdne sociálních služeb v úterý 9.10.2012 od 10:00 do 17:00 hod v prostorách Kontaktního a poradenského centra, a to na Žižkově ulici č.16. Zde bude možné se seznámit s činností samotného Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky zahrnující služby jak pro samotné uživatele drog, tak i blízké uživatelů i rodiče, kteří se například dostanou do nelehké situace, kdy se jejich dítě dostane do kontaktu s návykovými látkami. Další představenou službou je Terénní program pro uživatele drog a Centrum primární prevence zabývající se realizací programů primární prevence.
      Zařízení Spektrum funguje ve Žďáře od roku 1995. V oblasti nízkoprahových (tj. snadno dostupných) drogových služeb je Spektrum jediným komplexním poskytovatelem v okrese Žďár nad Sázavou. Ve všech programech zařízení pracují odborní pracovníci a programy mají odpovídající certifikace od státních orgánů.