Co dělat, když hraje na automatech, nebo s kamarády karty o peníze?

Sami hazardně nehrajte a svými penězi na hraní nepřispívejte - rodiče mají nejdůležitější vliv na utváření postojů dětí (př. otázka hodnoty peněz, seznamovat dítě adekvátním způsobem s hospodařením s penězi v rodině).

Posilujte zdravé sebevědomí dítěte.

Získejte si plnou nebo alespoň částečnou důvěru dítěte, naučite se naslouchat svým dětem, věnovat jim svůj čas, posilujte jejich vazbu na rodinu.

Předcházejte nudě, podporujte kvalitní zájmy a záliby.

Opatřete si dostatek informací a o problému s dítětem zasvěceně hovořte - otevřeně deklarujte svůj postoj k této problematice.

Stanovte a důsledně prosazujte zdravá pravidla, za porušení pravidel by měly následovat adekvátní a předem domluvené sankce (např. při hraní krácení kapesného).

Vneste do finančního hospodaření dítěte pořádek, nedávejte mu větší finanční částky.

Pokud máte pocit, že problém narůstá nebojte se spolupráce s odborníky.

(čerpáno www.poradenskecentrum.cz)