Nově i v Bystřici nad Pernštejnem lze řešit obtíže s alkoholem, kouřením či léky. Nově tam funguje Adiktologická ambulance Kolping.

[4. 4. 2018] Do obtíží s alkoholem, nadužíváním léků či závislostí na hrách se může dostat každý z nás. Není pak žádnou ostudou se obtíži postavit čelem a řešit ji. A k tomu slouží nová ambulance.

Adiktologická ambulance Kolping nabízí své služby všem, kdo se potýkají se závislostí. Jejím posláním je pomoc, poradenství a podpora těm, kdo mají obtíže s alkoholem, jinými návykovými látkami, tabákem, hazardním hraním (gambling), hraním na PC či mobilu (online závislost), nadužíváním léků, workoholismem.

Obracet se na ni mohou také rodiče a osoby blízké (rodina, partneři, děti), kteří jsou těmito problémy často negativně ovlivněni a nevědí si rady.

Adiktologická ambulance Kolping je nově provozována v Bystřici nad Pernštejnem, ve 3. patře budovy Polikliniky, Zahradní 520. Zřizovatelem je Kolpingovo dílo České republiky. Od roku 2014 je v provozu také Adiktologická ambulance ve Žďáře nad Sázavou. Jedná se o nestátní zdravotnická zařízení a služby jsou pro klienty bezplatné. 
Po telefonické či e-mailové domluvě se pracovník se zájemcem o službu sejdou v ambulanci a domluví se, v čem může být klientovi služba prospěšná. Může jít o to, jak začít abstinovat, jak zvládat svoji momentální situaci, jak zlepšit vztahy ve svém okolí, jak zvládat abstinenci nebo jak se po absolvování předchozí ústavní léčby znovu zapojit do běžného života (podpora abstinence v rámci doléčování).

Objednání:

Mgr. Kateřina Koktavá Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 520, budova Polikliniky 3. patro
email: katerina.koktava@kolping.cz
telefon: 733 239 226