Potýkáte se s alkoholem nebo jinou závislostí? Blíží se další běh terapeutické skupiny.

[16.10.2017] V prosinci 2017 začne další teraputická skupina pro všechny, co se potýkají s nějakou závislostí.

     V prosinci 2017 bude zahájena v pořadí 2. terapeutická skupina pro osoby, které se potýkají se závislostí. Její smysl vysvětluje adiktoložka Adiktologické ambulance Spektrum, Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová: „Jedná se o efektivní nástroj, který využívá k terapeutickým účelům skupinovou dynamiku, tzn. vztahy a interakce mezi členy skupiny a tím nabízí prožití širší sociální a vztahové roviny než terapie individuální.“ Její zaměření je velmi široké a zahrnuje v podstatě všechny možné závislosti:Počítáme s tím, že možnost skupiny využijí jak lidé, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu, tak i automatech, lécích, nelegálních návykových látkách nebo i hrách, sociálních sítích.

    Účast na skupině bude bezplatná. Skupina je plánována přibližně na 10 měsíců s intervalem 1x týdně na 90 minut.

  

    Adiktoložka Svobodová vysvětluje, v čem může být skupina pro člověka přínosná: „Během společných setkání bude mít každý možnost zjistit, že terapeutická skupina přirozeně podporuje pozitivní změny, které se člověku nedaří samostatně realizovat. Na základě sdílení své zkušenosti a setkání se zkušeností druhých, může člověk získat naději k řešení zdánlivě neřešitelných situací. Podpůrná atmosféra skupiny také vytváří vhodné prostředí k uvolnění emocí, možnost nahlédnout na svá trápení a usnadňuje hledání funkčního řešení životních obtíží.

    Podmínkou pro zařazení do skupiny je věk nad 16 let, abstinence a chuť na sobě pracovat za podpory odborníků. Účelem je udržení si abstinence a získání náhledu na svá trápení. „Zájemce o účast ve skupině by měl do konce listopadu (případně i později) kontaktovat Mgr. Josefa Soukala na telefonu 608 816 721 či e-mailu josef.soukal@kolping.cz. Následně proběhne osobní setkání, kde by se vzájemně vyjasnila očekávání a možnosti spolupráce.“ upřesňuje podrobnosti vedoucí Adiktologické ambulance Mgr. Josef Soukal.

   Historicky první skupina probíhá od ledna 2017 v sále budovy Spektra s 10 účastníky. Závěrečné setkání je naplánováno na konec října. Setkávání probíhalo bez ohledu na prázdniny každý týden v rozsahu 1,5h. Součástí byl i společný výjezd, kterého se mohli zúčastnit i děti účastníků. Účastníkům byl dosavadní průběh přínosný v lepším zvládání chutí ve vztahu k závislosti a ke zlepšení ve více oblastech života (zlepšení vztahů, otevřenější komunikace, méně izolovaný způsob života, efektivnější zvládání emocí).

     Vznik této nové skupinové formy práce navazuje na více jak 20 letou práci Kolpingova díla České republiky z.s. v oblasti závislostí. Před bezmála třemi roky vznikla Adiktologická ambulance Spektrum, kde se klient setkává s adiktologem individuálně a pracují na jeho obtížích se závislostí. Dále je možnost využívat rodinné terapie.

Materiály o skupině:     - Plakát na skupinu (.pdf)
                                  - Letáky na skupinu (.pdf)