Den otevřených dveří Spektra

[8. 9. 2017] Spektrum opět otevře své dveře široké veřejnosti!

     Pracovníci Spektra považují za důležité prezentovat činnost všech tří zařízení, které realizují. „Možná se doma děti zmiňují rodičům o programu zaměřenému na vztahy či bezpečnost na síti, který měli ve škole. Možná někteří denně chodí kolem kontaktního centra pro uživatele drog a přemýšlí, k čemu vůbec takové zařízení je. A možná se někteří potýkají se závislostí na alkoholu, gamblerstvím nebo poruchami příjmů potravy svých blízkých a zvažují, zda přijít s tímto problémem do Adiktologické ambulance,“ vyjmenovává vedoucí jedné z těchto služeb Mgr. Josef Soukal možnosti, kde je možné se s prací Spektra setkat. „Proto pravidelně pořádáme dny otevřených dveří, kdy velmi rádi přivítáme každého návštěvníka, seznámíme ho s činností a zodpovíme případné otázky,“ dodává Mgr. Petra Nováčková, vedoucí Centra primární prevence.

            Den otevřených dveří se bude konat v úterý 12. 9. 2017 od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách celého Spektra na Žižkově ulici č. 16. Bude možné se tu seznámit s činností Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky poskytující služby jak samotným uživatelům drog, tak i jejich blízkým osobám. Další představovanou službou bude Centrum primární prevence zabývající se realizací programů primární prevence ve školách a také Adiktologická ambulance nabízející pomoc lidem, kteří se potýkají s jakoukoliv formou závislosti. V 15 hodin proběhne prezentace „Od zážitku k závislosti“, kdy Vám bude přiblížená práce v kontaktním centru na příběhu jednoho z klientů. Prostor bude dán i otázkám, případně diskuzi.

Spektrum působí ve Žďáře nad Sázavou již od roku 1995. Všechna zařízení mají odpovídající certifikace státních orgánů.

Leták k akci (.pdf)