Co když jsem HIV pozitivní?

[13. 3. 2017] Tato otázka určitě někdy napadla nejen klienty Kontaktního a poradenského centra Spektrum – uživatele drog. Právě oni jsou však nejvíce ohroženi především žloutenkou typu B a C.

 Libor – klient Káčka, podobnou otázku řešil ještě nedávno. Libor je uživatelem pervitinu. Už pár let. Nejdřív jen šňupal, pak přešel na injekční aplikaci, na kterou již nedá dopustit. Jenže je to asi 3 měsíce zpátky, co se dostal do situace, kdy si chtěl dát dávku a neměl čistou stříkačku. Dal si tedy použitou stříkačkou po někom, koho vlastně ani moc neznal. V tu chvíli mu bylo jedno, čím si dávku perníku dá, touha po něm byla silnější. Nedávno se však dozvěděl, že onen dotyčný neznámý, se kterým sdílel stříkačku, má žloutenku typu C. Od toho okamžiku, Liborovi běžely hlavou otázky: „Jak jsem si mohl dát jeho použitou stříkačkou? Co když teď mám to ‚céčko’ taky?“ Pocity nejistoty a strachu byly ke zbláznění. Asi po měsíci se Libor odhodlal svěřit pracovníkům Káčka. Ti s ním celou situaci probrali a doporučili mu screeningové testy na přítomnost protilátek infekčních nemocí, které je možné na Káčku provést. Vysvětlili Liborovi, jak testy probíhají. Taky mu předali veškeré dostupné informace o HIV a žloutenkách. Libor nakonec testy podstoupil i přes velký strach z pozitivních výsledků. Následovala ohromná úleva, výsledky, byly negativní. Od té doby si na Káčku bere čisté stříkačky raději trochu „do zásoby“. Z přechozí situace se poučil natolik, že by už s nikým stříkačky nesdílel. Navíc, jak se dozvěděl na Káčku, všechny tyto nemoci jsou přenosné i pohlavním stykem, takže nyní Libor používá zásadně kondomy, které jsou na Káčku také dostupné. Už nikdy víc nechce zažít ten obrovský strach, že může být nakažený nějakou nemocí.

Na žďárské Káčko se však ohledně testování na protilátky infekčních nemocí neobracejí pouze uživatelé drog. Spektrum se každoročně zapojuje do kampaně Evropský testovací týden HIV a žloutenky. Jedná se o celoevropskou kampaň, jejímž koordinátorem pro celou ČR je Státní zdravotní ústav. Kampaň je zaměřena na zviditelnění problematiky HIV/AIDS s cílem zpřístupnit testování na HIV infekci a hepatitidy B a C široké veřejnosti, jelikož každoročně dochází k vzestupu infekce HIV. Možnost testování anonymně a zdarma využívá rok od roku čím dál víc lidí. V roce 2016 bylo takto otestováno celkem 14 osob a provedeno 39 testů. Spektrum v rámci této kampaně také zorganizovalo dvě besedy věnující se infekčním onemocněním, a to ve spolupráci s lékařem z Nemocnice Nové Město na Moravě.

„Možnost bezplatného testování využily především osoby, které měly v předchozím období nechráněný pohlavní styk s náhodným partnerem,“ říká Barbora Augustýnová, vedoucí Kontaktního a poradenského centra Spektrum. „Služby poskytované Kontaktním a poradenským centrem jsou mimo jiné zaměřené na ochranu před šířením infekčních onemocnění, především HIV, žloutenky typu B a C, a to jak u samotných uživatelů drog, tak i veřejnosti. Včasné odhalení nemoci, poučení nakaženého o tom, jak se má chovat, a předání do lékařské péče může výrazně zamezit dalšímu šíření nemocí a ohrožení společnosti,“ říká Jana Pešková, pracovnice Spektra. „Uživatelé drog jsou těmito nemocemi ohroženi ve vyšší míře kvůli injekční aplikaci a případnému sdílení stříkaček více osobami.

Spektrum proto nabízí také tzv. výměnný program, který zahrnuje výměnu injekčních stříkaček a distribuci dalšího zdravotního materiálu,“ dodává Barbora Augustýnová.

Kontaktní a poradenské centrum Spektrum je ve Žďáru nad Sázavou provozováno Kolpingovým dílem ČR v budově Spektra na ulici Žižkova. Jedná se o programy Kontaktní centrum a Terénní program, které poskytují sociální služby uživatelům drog a blízkým osobám uživatelů drog. V roce 2016 mělo KPC Spektrum, v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod, 258 klientů. Základním prostředkem práce s klientem je rozhovor, kdy pracovníci pomáhají klientům s řadou problematických situací a zároveň je motivují k bezpečnějšímu užívání drog. Kromě výměnného programu (výměna čistých injekčních stříkaček za použité), poskytuje například screeningové testování na infekční nemoci (žloutenky typu B a C, HIV), kterých bylo loňský rok provedeno celkem 184, dále pak zdravotní či sociálně právní informace, zprostředkování návazné pomoci, či právě poradenství jak pro samotné uživatele, tak i rodiče a blízké osoby. Kontaktní a poradenské centrum má ve Žďáru nad Sázavou své místo, o čemž svědčí i 21 letá existence zařízení. Základní informace jsou uvedené na http://www.spektrum.kolping.cz/. Provozní doba je každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin.

Barbora Augustýnová, DiS., 606 064 881, barbora.augustynova@kolping.cz