Proběhla Bezpečná Vysočina 2011

[10.9.2011] Spektrum přispívá k bezpečnosti. I tak by mohl znít nadpis nad stánkem Spektra.

    Spektrum se již druhým rokem zapojilo do krajské akce Bezpečná Vysočina. Jednalo se o aktivitu, kdy se na jednom místě sejde řada institucí, zařízení a projektů, které přispívají k bezpečnosti v Kraji Vysočina. Svoje místo zde měly jak instituce spíše represivní, tak i preventivní.
   Spektrum zde prezentovalo svoje programy primární prevence, které jsou realizovány na školách. Dále byly představovány služby Kontaktního centra a Terénního programu, které jsou určeny primárně pro uživatele nelegálních drog a sekundárně rodičům a blízkým uživatelů, kteří se mohou poradit, když se například dostanou do situace, kdy mají podezření, že jejich syn/dcera užívá drogy.
    Bezesporu zajímavou aktivitou byla přednáška Tomáše Přibyla o nebezpečí internetu.
    Naše poděkování tak patří organizátorům, díky kterým jsme mohli informovat o našich službách pro občany měst v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod a vzájemně se blíže seznámit s dalšími službami v lokalitě, čímž se dané služby v případě potřeby stávají dostupnější pro naše klienty.
    Pár fotek z akce najdete ve fotogalerii.