Nabídka služeb

Adiktologická ambulance může být prospěšná všem, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti.

Ambulance je tedy otevřena všem, kdo pociťují problém s
- alkoholem,
- tabákem,
- nadužíváním léků,
- nelegálních návykových látek
- gamblingem (závislostí na hazardu),
- závislostí na jídle,
- závislostí na PC,
- workoholismem...

Služba je také určena pro rodinné příslušníky a partnery osob s adiktologickým problémem, kteří si mohou přijít pro informace či se chtějí o problému, obtížné situaci poradit.

Adiktologická ambulance je nestátním zdravotnickým zařízením. Výhodou pro všechny klienty služby je, že provoz bude zatím hrazen z grantů a dotací a služby jsou bezplatné. Samozřejmostí je dískrétnost.

A) Individuální práce: Pacient se schází s adiktologem v ambulanci dle stanoveného plánu, nejčastěji jednou týdně či jednou za 14 dní. Nejčastější formou práce je podpůrná psychoterapie. Jedná se o léčbu závislosti, doléčování, motivaci k abstinenci, poradenství. V možnostech ambulance je i provedení testů na přítomnost drog v těle a alkoholu. Dále je možnost nechat si udělat testy na závažné infekční choroby (HIV, žloutenka typu B a C, syfilis).

B) Skupinová práce: Nyní běží skupina. Další skupina bude začínat cca v srpnu 2018. Bližší informace v odkazu na nyní probíhající skupinu NEW - terapeutická skupina

V adiktologické ambulanci nejsou pacientům předepisovány žádné léky.

 
Ordinační hodiny ve Žďáře nad Sázavou:   

pondělí 8:00 - 18:00 Mgr. Kateřina Koktavá individuální terapie
úterý 7:30 - 16:30 Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová individuální terapie
úterý 17:00 - 18:30 Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová, Josef Kaňka terapeutická skupina
středa 8:00 - 12:30 Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová individuální terapie
čtvrtek 09:30 - 16:00 Mgr. Kateřina Koktavá individuální terapie
čtvrtek     individuální terapie
pátek      
sobota      
neděle      

Ordinační hodiny v Bystřici nad Pernštejnem:

středa 8:00 - 18:00 Mgr. Kateřina Koktavá individuální terapie

 

 Dle posouzení a domluvy s adiktologem ambulance je třeba dodat lékařskou zprávu nebo doporučení (psychiatr, psycholog, psychiatrická nemocnice, obvodní lékař, OSPOD...).

Kapacita ambulance je nyní stanovena na 10 pacientů týdně.

Objednání:

Pro využití služeb Adiktologické ambulance je potřeba se objednat. A to buď e-mailem (josef.soukal@kolping.cz) nebo telefonicky v níže uvedených časech.

   Mgr. Josef Soukal - 608 816 721 (pondělí až pátek, 8:00 - 16:30)