Nabídka služeb

Adiktologická ambulance Kolping může být prospěšná všem, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti.

Ambulance je tedy otevřena všem, kdo pociťují problém s
- alkoholem,
- tabákem,
- nadužíváním léků,
- nelegálními návykovými látkami,
- gamblingem (závislostí na hazardu),
- závislostí na jídle,
- závislostí na PC,
- workoholismem, ...

Služba je také určena pro rodinné příslušníky a partnery osob s adiktologickým problémem, kteří si mohou přijít pro informace či se chtějí o problému, obtížné situaci poradit.

Adiktologická ambulance je nestátním zdravotnickým zařízením. Výhodou pro všechny klienty služby je, že provoz bude zatím hrazen z grantů a dotací a služby jsou bezplatné. Samozřejmostí je diskrétnost.

A) Individuální práce: Pacient se schází s adiktologem v ambulanci dle stanoveného plánu, nejčastěji jednou týdně či jednou za 14 dní. Nejčastější formou práce je podpůrná psychoterapie. Jedná se o léčbu závislosti, doléčování, motivaci k abstinenci, poradenství. V možnostech ambulance je i provedení testů na přítomnost drog v těle a alkoholu.

B) Skupinová práce: Skupiny začínají na podzim 2019. Dvě skupiny budou ve Žďáře nad Sázavou, jedna bude probíhat v Havlíčkově Brodě. Bližší informace v odkazu na nyní probíhající skupinu Terapeutická skupina

V adiktologické ambulanci nejsou pacientům předepisovány žádné léky. 
Provozní doba ambulance:   

pondělí: 8:00 - 18:00 - Žďár nad Sázavou
úterý: 8:00 - 16:00 - Žďár nad Sázavou
středa: 8:00 - 15:00 - Bystřice nad Pernštejnem
středa 8:00 - 14:00 - Žďár nad Sázavou
čtvrtek: 8:00 - 18:00 - Žďár nad Sázavou
pátek: 8:00 - 12:00 - Žďár nad Sázavou

 
Žďár nad Sázavou: Žižkova 16, Žďár nad Sázavou 591 01
Bystřice nad Pernštejnem: Poliklinika, Zahradní 580 (3. patro), Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Dle posouzení a domluvy s pracovníkem ambulance je vhodné dodat lékařskou zprávu nebo doporučení (psychiatr, psycholog, psychiatrická nemocnice, obvodní lékař, OSPOD...).

Kapacita ambulance je nyní stanovena na 2 klienty v jeden okamžik.

Objednání:

Pro využití služeb Adiktologické ambulance je potřeba se objednat. A to buď telefonicky nebo e-mailem. Lenka Bencová, DiS., 721 326 994 (pondělí až pátek, 8:00 - 16:30) nebo lenka.bencova@kolping.cz. Pokud se nedovoláte, zavoláme Vám zpět. Je také možné napsat SMS.