Nabídka služeb

Adiktologická ambulance Kolping může být prospěšná všem, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti.

Ambulance je tedy otevřena všem, kdo pociťují problém s
- alkoholem,
- tabákem,
- nadužíváním léků,
- nelegálními návykovými látkami,
- gamblingem (závislostí na hazardu),
- závislostí na jídle,
- závislostí na PC,
- workoholismem, ...

Služba je také určena pro rodinné příslušníky a partnery osob s adiktologickým problémem, kteří si mohou přijít pro informace či se chtějí o problému, obtížné situaci poradit.

Adiktologická ambulance je nestátním zdravotnickým zařízením. Výhodou pro všechny klienty služby je, že provoz bude zatím hrazen z grantů a dotací a služby jsou bezplatné. Samozřejmostí je diskrétnost.

A) Individuální práce: Pacient se schází s adiktologem v ambulanci dle stanoveného plánu, nejčastěji jednou týdně či jednou za 14 dní. Nejčastější formou práce je podpůrná psychoterapie. Jedná se o léčbu závislosti, doléčování, motivaci k abstinenci, poradenství. V možnostech ambulance je i provedení testů na přítomnost drog v těle a alkoholu.

B) Skupinová práce: Nyní běží skupina. Další skupina bude pravděpodobně začínat cca v září 2019. Bližší informace v odkazu na nyní probíhající skupinu NEW - terapeutická skupina

V adiktologické ambulanci nejsou pacientům předepisovány žádné léky.

 
Ordinační hodiny ve Žďáře nad Sázavou:   

pondělí 8:00 - 12:00 Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová individuální terapie
pondělí 12:00 - 14:00 Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová individuální terapie
úterý 7:30 - 16:30 Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová, individuální terapie
úterý 8:00 - 18:00 Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová individuální terapie
úterý 17:00 - 19:00 Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová, Josef Kaňka terapeutická skupina
čtvrtek  8:00 - 18:00 Mgr. Kateřina Koktavá individuální terapie
pátek 8:00 - 12:00  Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová individuální terapie
       

Je nutné se objednat.
Adresa: Žižkova 16, Žďár nad Sázavou 591 01

 Ordinační hodiny v Bystřici nad Pernštejnem:

středa 8:00 - 16:00 Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová individuální terapie

Je nutné se objednat.
Adresa:
Poliklinika, Zahradní 580 (3. patro), Bystřice nad Pernštejnem 593 01

 

 Dle posouzení a domluvy s adiktologem ambulance je třeba dodat lékařskou zprávu nebo doporučení (psychiatr, psycholog, psychiatrická nemocnice, obvodní lékař, OSPOD...).

Kapacita ambulance je nyní stanovena na 2 klienty v jeden okamžik.

Objednání:

Pro využití služeb Adiktologické ambulance je potřeba se objednat. A to buď e-mailem (josef.soukal@kolping.cz) nebo telefonicky v níže uvedených časech.

   Mgr. Josef Soukal - 608 816 721 (pondělí až pátek, 8:00 - 16:30)