Dokumenty

Pacientům jsou zajištěny základní práva.

Pracovníci Adiktologické ambulance se řídí etickým kodexem adiktologů.

Každý pacient si může stěžovat a to dle stanoveného postupu.