Dokumenty

Pacientům/klientům jsou zajištěny základní práva.

Pracovníci Adiktologické ambulance se řídí etickým kodexem adiktologů.

Každý pacient/klient si může stěžovat a to dle stanoveného postupu.